Verzinkerij Meerveldhoven jubileumboek

Verzinkerij Meerveldhoven Fenoomenaal jubileumboek

Ruim een jaar geleden werd Merkwaardig Marketing benaderd door Verzinkerij Meerveldhoven. Het 70-jarig jubileum kwam in zicht, er zou een directiewissel gaan plaatsvinden: genoeg reden om een bijzonder jubileumboek uit te brengen! Merkwaardig Marketing ontwikkelde dit boek volledig: van idee en coördinatie tot en met vormgeving, interviews en teksten. 

Er werd gestart met het samenstellen van een klein ‘redactieteam’ bestaande uit de directie plus enkele ervaren collega’s. Samen werd bekeken welke onderdelen het boek zeker moest bevatten. Merkwaardig Marketing ontwikkelde een ‘plank’: een inhoudelijk overzicht van alle pagina’s. Er werd een lijst met namen opgesteld van mensen die geïnterviewd moesten worden, want hun verhalen moesten zéker in het boek: 20 collega’s en oud collega’s, 9 klanten, de commissaris, het vaste architectenbureau Perree, verhalen over de afzonderlijke bedrijven die samen het Centrum voor Verduurzamen vormen etc. De vragenlijsten voor de interviews werden opgesteld, de interviews afgenomen en uitgewerkt. Soms op kantoor bij de Verzinkerij, soms bij collega’s thuis en ook geregeld bij Henk Sweegers thuis aan de keukentafel.

Prachtige verhalen en anekdotes kwamen hier uit. Over vroeger tijden, de komst van medewerkers uit allerlei landen en het leren praten met handen en voeten wat daar bij kwam kijken. Verhalen over de tijden dat alles nog met de hand gewogen werd en in een boek handgeschreven werd bijgehouden. Over dubbeltjes en kwartjes. Over de vaste ploeg van zaterdagwerkers waaruit zeer langdurige vriendschappen zijn ontstaan die nog steeds bestaan. En over de veranderende werkwijze, regelgeving en innovatie.

Op het gebied van foto’s doken we letterlijk de archieven in. Er werd oud materiaal afgestoft en op zeer hoge resolutie professioneel ingescand, er werden nieuwe foto’s gemaakt van alle mensen die geïnterviewd werden. Er is een tijdlijn samengesteld die na diverse aanvullingen en wijzigingen zijn definitieve vorm kreeg.

Het het traject duurde vrijwel een jaar en gaf een fantastisch binnenkijkje in dit bijzondere familiebedrijf. In het begin was er bij de directie wat twijfel. “Krijgen we wel 50 pagina’s vol?”
Die zorg bleek gelukkig onterecht, er was zoveel te vertellen! Het resultaat: een prachtig jubileumboek om te bewaren, van maar liefst 132 pagina’s!