Interim strategisch advies

Merkwaardig Marketing

INTERIM STRATEGISCH ADVIES ALS TIJDELIJKE OPLOSSING OF AANVULLING
Ik heb circa 15 ervaring als interim senior strategisch communicatie adviseur en woordvoerder bij gemeenten en bedrijven. Als aanvulling op het team, ter vervanging (zwangerschapsverlof) of als tijdelijke oplossing gedurende hun zoektocht naar vast personeel. In deze rol adviseer ik de directie of de burgemeester en wethouders vanuit het collectief van het college, vaak op complexe dossiers. Zo wordt de bestuurlijke kant van communicatie, die cruciaal is voor de reputatie van bestuurder, college en gemeente, geborgd. Ik ben hun woordvoerder richting de pers en hou me bezig met strategische communicatievraagstukken binnen hun portefeuilles. Heeft u tijdelijk versterking of vervanging binnen uw team nodig en zoekt u hiervoor een freelance / interim partner, dan kunt u de hulp van Merkwaardig Marketing inroepen. 

 

Interim

Ik adviseer het bestuur op strategisch niveau. Vaak werk ik op het snijvlak van communicatie, beleid en organisatie. Ook adviseer ik collega’s van verschillende domeinen of afdelingen op het gebied van communicatie en werk ik intensief samen met andere (externe) communicatieadviseurs aan gemeente-overstijgende projecten. Ik heb ruime ervaring in het communicatief begeleiden van bedrijfsovernames en fusies.

Als adviseur heb ik de regie op de uitvoering. Ik draai mee in de taakorganisatie crisiscommunicatie bij een ramp of crisis, ben adviseur binnen communicatiewerkgroepen voor diverse projecten en ben coördinator voor verkiezingen en het begeleiden van de opvang van vluchtelingen. Het opstellen van communicatieplannen, jaarverslagen, koersplannen, persberichten, speeches, omwonendencommunicatie, social mediaberichten en webteksten behoort ook tot mijn taken.

Eindverantwoordelijk en kartrekker voor de evenementenorganisatie bij bijzondere gelegenheden, zoals de verkiezingen (organiseren verkiezingsdebatavond en uitslagenavond), persgesprekken op locatie, 4/5 mei-vieringen, open dag etc. Interesse? Vraag vrijblijvend een gesprek aan.