Social media trainingen, LinkedIn profielen en handleiding STIEBEL ELTRON

In 2011 ontwikkelde Merkwaardig Marketing een social mediaplan voor STIEBEL ELTRON. De vraag was of en hoe diverse vormen van social media effectief ingezet zouden kunnen worden voor de profilering van STIEBEL ELTRON. De uitkomsten waren verrassend. Ineens had men inzage in hoe de beoogde doelgroep vertegenwoordigd is op diverse vormen van social media, hoe het zit met de vindbaarheid in zoekmachines. Maar vooral ook: men ontdekte dat STIEBEL ELTRON al genoemd werd op diverse social media, zonder dat men dat zelf in de gaten had.

Dit uitgebreide plan leidde tot een helder beeld van de huidige status en mogelijkheden. De verrassende uitslagen en de relatief kleine stappen die al van invloed konden zijn, maakten dat er al snel vervolgprojecten opgestart werden: het plan kreeg meteen een concrete invulling.

Training 1: Social media
Vanuit de directie van STIEBEL ELTRON kwam het verzoek om met het gehele team de uitkomsten van het social mediaplan te delen, bij voorkeur in de vorm van een training. Zo kon men namelijk meteen zien wat de mogelijkheden zijn en welke toepassingen wél of juist niet geschikt zijn bij de gestelde doelstellingen. Merkwaardig Marketing ontwikkelde deze training.
Op 31 maart 2011 liet het gehele team zich verrassen door de mogelijkheden. Enige scepsis die er vooraf was, verdween al snel. De vragen werden steeds concreter naarmate de training volgde. Er werd gesproken over privacy en toename van de werkdruk om alles bij te houden. Maar ook andere praktische zaken kwam aan bod, zoals: hoe verander ik mijn profielfoto, hoe kan ik mijn netwerk afschermen voor anderen, hoe richt ik een groep op, hoe word ik lid van een groep? Na een middag training kende het hele team termen als tweets, mentions, linken, liken, SEO teksten, real-time communicatie, status updates etc. Men ging enthousiast naar huis.

LinkedIn: profielen en handleiding
Naar aanleiding van de training werd besloten om te starten met LinkedIn. Merkwaardig Marketing kreeg het verzoek om een bedrijfsprofiel aan te maken plus profielen voor alle medewerkers. Hiervoor moest het nodige aan input verzameld en geschreven worden. Een vervolgtraining specifiek over LinkedIn werd al meteen ingepland. Ook was een handleiding gewenst, zodat men na de vervolgtraining alles zelf zou kunnen bijhouden en aanpassen. Merkwaardig Marketing ontwikkelde deze handleiding.

Training 2: LinkedIn
Op 7 oktober was de tweede training voor het voltallige team. Deze training was specifiek op LinkedIn gericht. Tijdens de training werden diverse processen doorlopen, aan de hand van een fictief persoon. De zaal lag in een deuk toen fictief persoon “Jan Stiebel” geïntroduceerd werd (zie foto). Merkwaardig Marketing had natuurlijk het een en ander voorbereid en speciaal voor “Jan” een eigen profielpagina aangemaakt. Aan de hand van zijn profiel werd uitgelegd hoe je je eigen profiel kunt bekijken en aanpassen, hoe je status updates kunt zien en plaatsen, hoe het bedrijfsprofiel van STIEBEL ELTRON eruit ziet, hoe je kunt zien wie er op je profiel hebben gekeken, hoe je je connecties kunt afschermen etc. Na afloop kreeg de gehele groep de handleiding uitgereikt.