Strategisch Beleidsadviseur Communicatie gemeente Bergeijk (interim)

Van januari t/m oktober 2022 werkte ik als Strategisch Beleidsadviseur Communicatie (interim) voor gemeente Bergeijk. Ik had twee portefeuilles onder mijn hoede: die van burgemeester Arinda Callewaert en wethouder Marko van Dalen. Voor hen was ik tevens woordvoerder.

In deze rol adviseerde en ondersteunde ik de burgemeester en wethouder vanuit het collectief van het college. Zo wordt de bestuurlijke kant van communicatie, die cruciaal is voor de reputatie van bestuurder, college en gemeente, geborgd. Als Strategisch Beleidsadviseur Communicatie was ik ook strategisch adviseur op complexe dossiers, en werkte ik intensief samen met andere communicatieadviseurs aan diverse vaak complexe vraagstukken en projecten.

Ik schreef en redigeerde de professionele persberichten, speeches, toespraken, voorwoorden etc. Ik had dagelijks nauw contact met collega’s van alle verschillende afdelingen. Ik vervulde de taak van woordvoerder richting pers, vakbladen en overige media. En monitorde de reacties op bestuurlijke aangelegenheden op social media.

Ook crisiscommunicatie was onderdeel van mijn dagelijks werk, toen actueler dan ooit met de problematiek rondom de Oekraïne. Tot slot was ik verantwoordelijk voor evenementenorganisatie bij bijzondere gelegenheden, zoals de verkiezingen (verkiezingsdebatavond en uitslagenavond), persgesprekken op locatie, 4 mei-vieringen, open dag etc.

Het was een prachtige samenwerking, welke onderstreept wordt door een positieve aanbeveling van zowel burgemeester Arinda Callewaert als van gemeentesecretaris Hans Loos en wethouder Marko van Dalen.