Strategisch Beleidsadviseur Communicatie gemeente Bergeijk (interim)

Vanaf januari 2022 werk ik als Strategisch Beleidsadviseur Communicatie (interim) voor gemeente Bergeijk. Ik heb twee portefeuilles onder mijn hoede: die van burgemeester Arinda Callewaert en wethouder Marko van Dalen. Voor hen ben ik tevens woordvoerder.

In deze rol adviseer en ondersteun ik de burgemeester en wethouder vanuit het collectief van het college. Zo wordt de bestuurlijke kant van communicatie, die cruciaal is voor de reputatie van bestuurder, college en gemeente, geborgd. Als Strategisch Beleidsadviseur Communicatie ben ik ook strategisch adviseur op complexe dossiers, en werk ik intensief samen met andere communicatieadviseurs aan diverse vaak complexe vraagstukken en projecten.

Ik schrijf en redigeer de professionele persberichten, speeches, toespraken, voorwoorden etc. Ik heb dagelijks nauw contact met collega’s van alle verschillende afdelingen. Ik vervul de taak van woordvoerder richting pers, vakbladen en overige media. En monitor de reacties op bestuurlijke aangelegenheden op social media.

Ook crisiscommunicatie is onderdeel van mijn dagelijks werk, nu actueler dan ooit met de problematiek rondom de Oekraïne. Tot slot ben ik verantwoordelijk voor evenementenorganisatie bij bijzondere gelegenheden, zoals de verkiezingen (verkiezingsdebatavond en uitslagenavond), persgesprekken op locatie, 4 mei-vieringen, open dag etc.

Het is een prachtige samenwerking, welke onderstreept wordt door een positieve aanbeveling van zowel burgemeester Arinda Callewaert als van gemeentesecretaris Hans Loos.